Home

Groep is nog open voor nieuwe studenten! 

We zijn blij dat we augustus 2020 Diamond Heart in Nederland konden starten met een toegewijde groep studenten. Ook al zijn we begonnen, je kunt je nog opgeven voor de groep.

Dit is een doorgaande groep waarin het curriculum van de Diamond Approach zal worden onderwezen. De grondleggers van de Diamond Approach, Hameed Ali (A.H. Almaas) en Karen Johnson, zullen toezien op dit curriculum en Jeanne Rosenblum is directeur van Diamond Heart Nederland (DHNL). Een doorgaande groep is anders dan afzonderlijke workshops doordat de onderwerpen van de retreats en groepsdagen op elkaar voortbouwen.

Het programma zal bestaan uit jaarlijks twee vijfdaagse retraites (zomer en winter) en daarnaast drie losse zondagen in het voorjaar en drie in het najaar.

In de groep ontstaat een veld van aanwezigheid waarin je beoefening verdiept en je gewaar wordt van presentie, de natuurlijke staat van zijn. Persoonlijk contact met je ware natuur, met je medestudenten en met het team van leraren zal zich voor iedereen op een unieke manier gaan ontvouwen.

Tijdens de retraites en losse dagen zijn er presentaties van de Diamond Approach teaching en verkennen we onze directe ervaring van de teaching door middel van open onderzoek. Daarnaast werken we in kleine groepen en is er ruimte voor meditatie en lichaamswerk.

In de retraites maak je ook kennis met individuele sessies, waarna er meer continuïteit kan ontstaan in je persoonlijke werk door sessies te blijven doen met een leraar, ook buiten de retraites om.

Meer praktische informatie over de groep en over data, kosten en aanmelding staat op de Diamond Approach website, klik daarvoor hier.