Home

Diamond Heart Nederland is een nieuwe Nederlandstalige Diamond Approach-groep die wordt geleid door Kyo Verberk en Marko Rinck, met verschillende gastdocenten.

Dit is een doorgaande groep waarin het curriculum van de Diamond Approach zal worden onderwezen. De grondleggers van de Diamond Approach, Hameed Ali (A.H. Almaas) en Karen Johnson, zullen toezien op dit curriculum en Jeanne Rosenblum is directeur van Diamond Heart Nederland (DHNL). Een doorgaande groep is anders dan afzonderlijke workshops doordat de onderwerpen van de retreats en groepsdagen op elkaar voortbouwen.

Het programma zal bestaan uit jaarlijks twee vijfdaagse retraites (zomer en winter) en daarnaast drie losse zondagen in het voorjaar en drie in het najaar.

In verband met het corona-virus zal de retraite in juli 2021 plaatsvinden op Zoom. Er zijn nog enkele open plekken voor deze retraite.  (klik hier voor meer info hierover).

In de vijfdaagse retraites ontstaat een veld van aanwezigheid waarin je beoefening verdiept en je gewaar wordt van presentie, de natuurlijke staat van zijn. Persoonlijk contact met je ware natuur, met je medestudenten en met het team van leraren zal zich voor iedereen op een unieke manier gaan ontvouwen.

De losse dagen tussen de retraites bieden ruimte voor de integratie van je persoonlijke ontdekkingen, inzicht, begrip en ervaring. We willen niet alleen inzichten hebben tijdens retraites, maar deze inzichten en ervaringen ook in ons leven kunnen integreren.

Tijdens de retraites en losse dagen zijn er presentaties van de Diamond Approach teaching en verkennen we onze directe ervaring van de teaching door middel van open onderzoek. Daarnaast werken we in kleine groepen en is er ruimte voor meditatie en lichaamswerk.

In de retraites maak je ook kennis met individuele sessies, waarna er meer continuïteit kan ontstaan in je persoonlijke werk door sessies te blijven doen met een leraar, ook buiten de retraites om.